Тодруулга

Ж.Эрдэнэчимэг:  Энэ оны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг ирэх сарын 15-нд эхэлнэ

Ж.Эрдэнэчимэг: Энэ оны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг ирэх сарын 15-нд эхэлнэ

     Эрдэнэт үйлдвэр нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд жил бүр нийт ажилтан, ахмадууд, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоолгосон ажилтнууд зэрэг тус үйлдвэрээр овоглодог бүх хүмүүсийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулдаг.

Х.ОЛЗБААТАР: Үлдэгдэл бараа, материал ашиглах арга хэмжээ авч ажиллаж байна

Х.ОЛЗБААТАР: Үлдэгдэл бараа, материал ашиглах арга хэмжээ авч ажиллаж байна

Эрдэнэт үйлдвэрийн Тээвэр ложистикийн төвийнхөн эцсийн бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, импортоор ирсэн бараа материалыг саадгүй хүлээн авч буулган хадгалах, захиалгатай бүтцийн нэгжүүдэд олгох үндсэн ажил үүрэгтэй.

Г.ЖАРГАЛСАЙХАН: Цахим шилжилтийн ажил хийгдэж байна

Г.ЖАРГАЛСАЙХАН: Цахим шилжилтийн ажил хийгдэж байна

     Мэдээллийн технологийн хэлтэс нь үйлдвэрийн газрын томоохон хөрөнгө оруулалтын ажлуудын техникийн тодорхойлолт, автоматжуулалтын ажилд хяналт тавих, сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлого, журамд нийцүүлэн программ хангамж системийн ажлуудыг гүйцэтгэж байна.

Д.ЭРДЭНЭБАТ: Эрдэнэт үйлдвэр 750 ажилтандаа орон сууцны дэмжлэг болгон есөн тэрбум төгрөг олгоно

Д.ЭРДЭНЭБАТ: Эрдэнэт үйлдвэр 750 ажилтандаа орон сууцны дэмжлэг болгон есөн тэрбум төгрөг олгоно

     Эрдэнэт үйлдвэр ажилчдадаа олгодог нийгмийн 24 төрлийн хөнгөлөлт, дэмжлэг, тусламжийн нэг нь орон сууц худалдан авахад болон барихад олгодог 12 сая төгрөгийн дэмжлэг байдаг.