Өдрөөр ангилагдсан мэдээлэл: Мягмар, 13 3-р сар 2018

     Эрдэнэт үйлдвэр ХХК энэ онд худалдан авах үйл ажиллагааг цахим тендерийн хэлбэрт шилжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Үүнтэй холбогдуулан тус үйлдвэрийн Санхүү, эдийн засаг хариуцсан дэд захирал, Худалдан авах комиссын дарга Ж.Эрдэнэбилэгээс дараах сэдвээр тодрууллаа.

Өнгөрсөн онд 817 тендер шалгаруулж, 442,4 тэрбум төгрөгийн худалдан авалт хийсэн

     Юуны өмнө цахим тендерийн тухай ярихын өмнө өнгөрсөн оны худалдан авах үйл ажиллагааны талаар товч мэдээлэл өгөх нь зүйтэй.  2017 онд манай үйлдвэр нийт 817 тендер шалгаруулж, үүнд 442,4 тэрбум төгрөгийн худалдан авалт хийсэн. Үүний 27 хувь буюу 102 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий бараа бүтээгдэхүүнийг дотоодын үйлдвэрлэгчдээс, 7,6 хувь буюу 7,7 тэрбум төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүнийг Орхон аймгийн үйлдвэрлэгчдээс тус тус худалдан авсан байна. Бид худалдан авалтын үйл ажиллагаагаа Хангамжийн хэлтэс, Их барилгын хэлтэс, Хөгжлийн хэлтэс, Санхүү бүртгэлийн хэлтэс, Геологи маркшейдерийн хэлтэс, Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс гэсэн 6 нэгжээр дамжуулан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах” тухай хуулийн дагуу зохион байгуулж байна.  Өнгөрсөн онд 448,7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй байснаас 422,5 тэрбум төгрөгийн худалдан авалт хийгдэж 26,3 турбум төгрөгийн бодит хэмнэлт гаргасан. Тендер шалгаруулалтын 94 үнэлгээний хороонд давхардсан тоогоор 850 орчим хүн ажиллалаа. Цаашид бид тендер шалгаруулалт, худалдан авалтын бодлогыг ил тод, нээлттэй явуулах орчныг хангах зорилгоор цахим тендерийн системийг нэвтрүүлэхээр зорилт дэвшүүлсэн.

Орон нутгийн үйлдвэрлэгчдээ дэмжиж, хамтран ажиллана

     Тендерийн тухай  хуулинд зааснаар хэд хэдэн төрлөөр тендерийн шалгаруулалт явагддаг. Нээлттэй тендер, онцгой журмаар зохицуулагддаг хязгаарлагдмал, харьцуулалтын, гэрээ шууд байгуулах арга, мөн зөвлөх үйлчилгээний тендер шалгаруулалт гэж бий. Зөвлөх үйлчилгээг манай үйлдвэрийн Хөгжлийн хэлтэс хариуцдаг. 2018 онд бид Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас ирүүлсэн албан даалгаврын дагуу худалдан авалтын тендерийг цахим хэлбэрт шилжүүлэн ажиллахаар төлөвлөсөн. Тус албан даалгаврын 12 дугаар зүйлд “Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрээр нээлттэй, ил тод тод зохион байгуулж худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг тухай бүр цахим системд оруулж нийтэлж байх” гэж заасан байгаа. Энэхүү албан даалгаврыг үндэслэн,  Эрдэнэт үйлдвэрийн Ерөнхий захирлын тушаал гарч, дээрх заалтыг оруулж өгсөн. Иймээс уг чиглэлийг худалдан авах үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлнэ. Үүнтэй уялдуулан бид Орхон аймгийн Худалдан авах газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллаж байна. Мөн манай үйлдвэрийн холбогдох нэгжийн ажилтнууд хамтарч байна. Тэднийг сургалтад хамруулж, цахим тендерийн системийг  хэрхэн нэвтрүүлэх талаар зааварчилгаа өгч байна.
     Бид худалдан авах үйл ажиллагааны гол бодлогоо орон нутгийн үйлдвэрлэгчдээ дэмжиж, тэднээс бараа  бүтээгдэхүүн худалдан авахад чиглүүлнэ. Энэ хүрээнд саяхан үйлдвэрийн Хууль эрхзүйн газар, Хангамжийн хэлтсийн удирдлага болон мэргэжилтнүүд орон нутгийн үйлдвэрлэгч компаниудын төлөөлөлтэй уулзаж, санал солилцсон. Уулзалтын үеэр олон зөв зүйтэй, оновчтой, ажил хэрэгч саналууд гарсныг тэмдэглүүштэй. Мөн энэ удаагийн уулзалтыг Эрдэнэт үйлдвэрийн зүгээс санаачлан хийж байгаа бол дараагийн уулзалтуудад орон нутгийн үйлдвэрлэгчид илүү өргөн хүрээнд эвлэлдэн нэгдэж, Орхон аймгийн ханган нийлүүлэгчдийн холбоо байгуулан хамтран зохион байгуулахыг Хууль эрхзүйн газраас онцолж хэлсэн. Цаашид нийлүүлэгч компаниудын цагаан, хар жагсаалтыг гаргаж бүртгэлжүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулна.  Үйлдвэрт нэн  хэрэгцээтэй, чанар стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн, товлосон хугацаандаа нийлүүлэх хариуцлагатай орон нутгийн  компанитай урт удаан хугацаанд гэрээ байгуулан хамтарч ажиллана. Өөрөөр хэлбэл, орон нутгийн үйлдвэрлэгчид болон Эрдэнэт үйлдвэрт харилцан ашигтай байх нөхцлийг бүрдүүлэхэд онцгой анхаарна.

Үйлдвэрийн хөгжлийн бодлогын бодит ажлууд хийгдэнэ

     Энэ онд манай компани нийт 461,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийхээр төлөвлөсөн. Их барилгын, үндсэн хөрөнгийн худалдан авалт, машин тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ,  геологи хайгуул, хөгжлийн бодлогын чиглэлээр хэрэгжүүлэх  хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэнэ. Мөн төсөл хөтөлбөрүүд үүнд тусгагдсан байгаа.
     Бид хөрөнгө оруулалтын ажлуудаа  дараах үндсэн таван ангиллаар зохион байгуулна. Үүнд:
          - Үйлдвэрийн аюулгүй, найдвартай, тасралтгүй ажиллагааг хангах чиглэлд хийж байгаа ажил ба худалдан авалт
          - Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, техник технологийг шинэчлэх,
             сайжруулах чиглэлд хийж байгаа ажил болон худалдан авалт
          - ХАБЭА-н шаардлагын дагуу  хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлд хийж байгаа ажил ба худалдан авалт
          - Барилга ашиглалтын стандарт, норм, нормативын дагуу хийж байгаа засварын ажлууд,
          - Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж байгаа ажлууд гэсэн чиглэлүүд тусгагдсан.
   Эдгээр төлөвлөгөөт ажлуудын 46 нь өмнөх оноос үргэлжлүүлж хийгдэх бол бусад нь шинээр хийгдэх ажлууд тусгагдсан. Мөн энэ онд Эрдэнэт үйлдвэрийг 2017-2031 он хүртэл хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл, стратеги төлөвлөгөөний бодлого хөтөлбөрүүдэд хөрөнгө оруулалт хийгдэж, бодитоор хэрэгжиж эхэлнэ.    


М.Балжинням

Мягмар, 13 3-р сар 2018 00:00

БИ ЭРДЭНЭТИЙН УУРХАЙЧИН

 

Үүрийн гэгээтэй уралдахаас уурхайчин миний нэг өдөр эхэлдэг. Гэргийнхээ эртлэн босч, чанасан цайг уунгаа сэтгэл амар үнэгчлэх үрийнхээ царайг хараад ажилдаа гарах бас нэгэн жаргал. Манай Эрдэнэтийнхэн эртэч хүмүүс. ГОК-ын ажилчдын автобусны цуваагаар хотын амьдрал өрнөдөг. Өөрийн гэсэн өнгөтэй, соёлтой энэ хотын, цаашлаад эх орныхоо төлөө эртлэн босч, шамдан ажиллаад хайртай хүмүүсээ зорин харих сайхан. Маргаашдаа, ирээдүйдээ итгэл төгс царай, он жилүүдийн гэрч болсон эгэл төрх, энэ л уурхайчин хамт олны нэг нь, Монгол улсын манлай бүтээн байгуулалт, дэлхийд данстай үйлдвэрийн ажилчин гэхээр өөрийн эрхгүй бахархал төрдөг юм.

Манай үйлдвэр 6000 гаруй ажилчинтай, 40 жилийн түүхтэй.  Өнгөрснөөс бидэнд үлдээсэн гашуун сургамж бий. Энэ бол “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал”. Маанийн зургаан үсэг шиг хэлэгдэх энэ өгүүлбэрийг өглөө бүр санаж, өчигдөрхөн инээж яваад өнөөдөр үгүй болсон тусч залуухан андынхаа төлөө харуусдаг юм. Уул уурхайг сүүдэр мэт дагадаг аюул ослоос өөрийгөө болон мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаа хамтрагчаа аврахын тулд өчигдөр би сайн амарч, өнөөдөр сэтгэл санаа тэгш дүүрэн, хамгаалах хувцас хэрэгслээ бүрэн хэрэглэж, цаг ямагт сэрэмжтэй байх үүрэгтэй. Энэ бодлыг мянга мянган уурхайчин сэтгэлдээ тээдэг гэдэгт би итгэдэг. Ажилчин бүр нь зөв ажиллахыг дүрэмдүүлж бус дадаж хэвшүүлсэн газар гэдэг цаанаа л гэр шиг минь дулаан. Алхам бүрт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөмж, зааварчилгаа бүхий зурагт хуудас, видео самбар нүднээ илхэн, инженер техникийн ажилтнуудын зааварчилгаа, сургалт тасрахгүй. Энэ талаар зөвлөсөн, сануулсан, сэрэмжлүүлсэн мэдээлэл компанийн бүхий л шатанд тарж, ажилчин бүрт хүрнэ. Ажлын байрандаа хариуцлагатай байна гэдэг миний зүтгэл юм. “Өөрөө л зөв ажиллаж, зөв бодолтой явбал туулах зам чинь дардан, зөөлнөөс зөөлөн байдаг юм шүү” гэсэн өвгөн мастерынхаа үгийг би санаж явдаг. Манай үйлдвэрт ах нь дүүдээ сургадаг. Бидэнд өмнөх үеийнхний, “Эрдэнэт” үйлдвэрийн анхдагч, илгээлтийн эздийн үлдээсэн ардын заншил мэт мөрдөгдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын “ёс зүй” гэж бий. Ингэж л бидний бодол сэтгэлд аюулгүй, зөв ажиллах тухай хоногшуулдаг.      

Амьдрал юутай сайхан, баялаг юм бэ? Өнөөдөр учирсан бүхэн өнгөрсөнд одож, гэхдээ маргааш ахиад л шинэ өглөө эхэлнэ. Аз жаргалын гинж мэт уурхайчин миний амьдралын өдөр хоног, “Эрдэнэт” хэмээх уул уурхайн нэвтэрхий толь болсон энэ үйлдвэрийн түүх хоёр зэрэгцэн үргэлжилсээр байна.

У.Цэрэнбат

Сурагчдын амралт хойшлуулсантай холбогдуулан Хичээлийн жилийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай БСШУС-ын сайдын тушаал гарлаа. Сайдын тушаалаар ерөнхий боловсролын сургуулийн жилийн бүтэц дэх III улирлын амралтын хуваарь болон зуны амралт эхлэх хуваарьт дараах өөрчлөлтийг оруулсан байна.

Тухайлбал,
•    Аймаг, сум, тосгон, багийн сургуулийн III улирлын амралтыг гуравдугаар сарын 26-ны өдрөөс дөрөвдүгээр сарын 08 өдрийг дуустал,
•    Нийслэлийн сургуулийн III улирлын амралтыг гуравдугаар сарын 22-ны өдрөөс дөрөвдүгээр сарын 01-ний өдрийг дуустал
•    Нийслэл, хөдөө орон нутгийн сургуулийн сурагчдын зуны амралт 1, 2 дугаар ангид зургаадугаар сарын 1-нээс,
•    3, 5 дугаар ангид зургаадугаар сарын 8-наас,
•    6-12 дугаар ангид зургаадугаар сарын 15-наас эхлэх юм.


 

Мэдээний төрөл

Календарь

« 3-р сар 2018 »
Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Зургийн цомог