Цаг агаар

Цехүүдийн танилцуулга

Авто тээврийн байгууллага

25 11-р сар 2014
1848 удаа үзсэн

Барилга засварын цех

25 11-р сар 2014
1102 удаа үзсэн

Орон сууцны цех

25 11-р сар 2014
507 удаа үзсэн

Ерөнхий захиргаа

25 11-р сар 2014
846 удаа үзсэн

Төмөр замын цех

25 11-р сар 2014
531 удаа үзсэн

Засвар угсралтын цех

25 11-р сар 2014
634 удаа үзсэн

Технологийн сургууль

25 11-р сар 2014
594 удаа үзсэн

Эмнэлэг сувиллын алба

25 11-р сар 2014
725 удаа үзсэн

Захиргаа аж ахуйн цех

25 11-р сар 2014
565 удаа үзсэн