Цехүүдийн танилцуулга

Зураг төслийн хэлтэс

25 11-р сар 2014
675 удаа үзсэн

Засвар механикийн завод

25 11-р сар 2014
2346 удаа үзсэн

Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо

25 11-р сар 2014
660 удаа үзсэн

Цахилгаан цех

25 11-р сар 2014
1313 удаа үзсэн

Спорт ордон

25 11-р сар 2014
740 удаа үзсэн

Сэлэнгэ амралтын бааз

25 11-р сар 2014
2293 удаа үзсэн

Оношлогоо эмчилгээний төв

25 11-р сар 2014
737 удаа үзсэн

Хүдрийн ил уурхай

25 11-р сар 2014
1152 удаа үзсэн