Цаг агаар

Уул уурхай дахь Байгаль орчны аудитын дадлагажих сургалт боллоо Онцлох

30 8-р сар 2017 12:00
893 удаа үзсэн
          Монгол улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Монгол улсын олборлох салбарын  менежментийг бэхжүүлэх СЕСМИМ  төсөл, Байгаль орчны аудитын холбоо хамтран  “Уул уурхай дахь байгаль орчны аудитын дадлагажих сургалт”-ыг зохион байгуулж байна.  Энэхүү сургалтыг  Эрдэнэт үйлдвэрт зохион байгуулж буй нь тус үйлдвэр байгаль орчны менежментийн аудит,  түүний хууль эрх зүйн орчин, дүрэм журмын хэрэгжилт, дадлагажуулалтад ихээхэн ач холбогдол өгч байгаагийн тод илрэл гэж сургалтын мэргэжилтнүүд онцоллоо.  
       Тус сургалтын зорилго нь Монгол улс дахь Байгаль орчны аудитын талаарх мэдээлэл хүргэх, СЕСМИМ төслийн үзүүлэх дэмжлэг, Байгаль орчны аудитын талаар санал бодлоо солилцож, нэгдсэн ойлголтод хүрэхэд чиглэгдэв. Сургалтын үйл ажиллагаанд Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Ерөнхий захирал Х.Бадамсүрэн оролцож, хэлсэн үгэндээ  “Байгаль орчны аудитын хөгжил, дадлагажилт  бол манай уул уурхайн салбарын хувьд маш чухал асуудал байдаг. Бид энэ чиглэлээр бодитой үр дүнд хүрэх ёстой” гэсэн юм. Байгал орчны аудит нь тухайн байгууллагын байгаль орчинд учруулж болох аливаа сөрөг нөлөө, хохирол, үр дагаврыг арилгах арга хэмжээ авах, үйлдвэр, ААНБ-ын экологи эдийн засгийн үр дүнг дээшлүүлэх, улмаар байгаль орчинд болон хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй аргаар үйлдвэрлэл явуулахад төсөл хэрэгжүүлэгч талд туслах, тэднийг учирч болох алдагдал хохирлоос урьдчилан сэргийлэхэд чиглэдэг аж.  Үүсэл хөгжлийн тухайд тодруулбал, 1970 оны сүүлчээс АНУ-ын хувийн хэвшлийн үйлдвэрүүд анх нэвтрүүлж эхэлжээ. Харин Монгол улсын хувьд 2012 онд Байгаль орчны аудитын талаар бие даасан тусгай бүлэг заалтыг Байгаль орчныг хамгаалах хуульд тусгаж, батлуулсан байна.  
 
 
 
Үнэлэх
(0 Саналууд)