Өдрөөр ангилагдсан мэдээлэл: Лхагва, 06 12-р сар 2017

     Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Эмэгтэйчүүдийн холбооноос компанийн захиргаанд хандаж, ажилчдын автобусанд эмэгтэйчүүдэд зориулсан ягаан суудалтай болох, автобусны урд хаалгаар зөвхөн эмэгтэйчүүдийг оруулж байх саналыг 2017 оны 10 сарын 09-ний өдөр хүргүүлсэн.
     Энэхүү санал, санаачилгыг компанийн захиргаа шуурхай шийдвэрлэж, 2017 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс бодит ажил болж хэрэгжиж эхэллээ. “Ягаан суудал, урд хаалга” аяны хүрээнд Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн ажилчдын 25 автобусны 100 суудлын бүрээсийг  ягаан өнгийнхөөр сольсон бөгөөд автобусны урд хаалгаар зөвхөн эмэгтэйчүүдийг оруулж эхлээд байна.
     Эмэгтэйчүүдийн Холбооны  “Ягаан суудал, урд хаалга” санаачилга нь Эрдэнэт үйлдвэрийн Ерөнхий захирал Х.Бадамсүрэн, ХАБЭАБОХХ-ийн дарга Д.Цагаан-Эрдэнэ, АТБ-ын зорчигч тээврийн хэсгийн дарга Д.Алтанбаяр, автобусны жолооч нар, Эрдсүлж ХХК-ийн технологич П.Золзаяа, оёдолчин бүсгүйчүүд зэрэг маш олон хүний дэмжлэг оролцоотойгоор хэрэгжсэн тул холбооны зүгээс талархал илэрхийлье.
     Манай улсын хэмжээнд салбар, байгууллага бүр үйл ажиллагаандаа жендерийн мэдрэмжтэй бодлого баримталж ажиллах зорилт тулгарч буй өнөө үед манай компани “Ягаан суудал, урд хаалга” санаачилгыг дэмжсэн явдал нь эмэгтэйчүүдийн тэгш эрхийг хамгаалах асуудлаар нэг алхам урагшилсан үзүүлэлт боллоо.
     Цаашид “Ягаан суудал, урд хаалга” санаачилгыг үйлдвэрийн ажилчид өдөр тутамдаа хэвшүүлэх зөв дадлын нэг болж, манай үйлдвэрийн байгууллагын соёлыг тодорхойлох нэг хэмжүүр болно гэдэгт эмэгтэйчүүд бид итгэж байна.