Өдрөөр ангилагдсан мэдээлэл: Мягмар, 17 10-р сар 2017